BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bombacı kaçarken yakalandı

Bombacı kaçarken yakalandı

İz­mir’de 21 A­ğus­tos­ta dü­zen­le­nen te­rör sal­dı­rı­sın­da pat­la­yı­cı­nın yer­leş­ti­ril­di­ği o­to­mo­bi­li te­min et­ti­ği id­di­a­sıy­la a­ra­nan M.S. ad­lı ki­şi, ya­sa dı­şı yol­lar­dan yurt dı­şı­na kaç­mak is­ter­ken ya­ka­lan­dı.İz­mir’de 21 A­ğus­tos­ta dü­zen­le­nen te­rör sal­dı­rı­sın­da pat­la­yı­cı­nın yer­leş­ti­ril­di­ği o­to­mo­bi­li te­min et­ti­ği id­di­a­sıy­la a­ra­nan M.S. ad­lı ki­şi, ya­sa dı­şı yol­lar­dan yurt dı­şı­na kaç­mak is­ter­ken ya­ka­lan­dı. O­pe­ras­yon­da, M.S i­le Tür­ki­ye ü­ze­rin­den ya­sa dı­şı o­la­rak Av­ru­pa’ya git­mek is­te­yen 25 ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi de ya­ka­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT