BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tar­tış­tı­ğı 4 ki­şi ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü

Tar­tış­tı­ğı 4 ki­şi ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü

İz­mir Al­san­cak’ta bir ki­şi bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­dü.İz­mir Al­san­cak’ta bir ki­şi bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­dü. Ko­nak il­çe­si Al­san­cak sem­ti, Ata­türk Cad­de­si’nde mey­da­na ge­len olay­da, Ve­li Yıl­maz Sa­rı­cı (28), kim­li­ği be­lir­siz 4 ki­şiy­le tar­tış­tı. Sağ gö­ğüs ve kalp al­tın­dan bı­çak­la­nan Sa­rı­cı ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT