BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ban­ka­nın ka­sa ­da­i­re­sin­de so­yul­du

Ban­ka­nın ka­sa ­da­i­re­sin­de so­yul­du

B­rük­sel’de 37 ya­şın­da­ki ban­ka müş­te­ri­si­nin ka­sa da­i­re­sin­de tek ba­şı­na bu­lun­du­ğu bir sı­ra­da sal­dır­ga­nın i­çe­ri gi­rip müş­te­ri­nin ağ­zı­nı tı­ka­ya­rak ka­fa­sı­na tor­ba ge­çir­di­ği, el­le­ri­ni ke­lepçe­le­yip rad­ya­tö­re bağ­la­dı­ğı be­lir­til­di.B­rük­sel’de 37 ya­şın­da­ki ban­ka müş­te­ri­si­nin ka­sa da­i­re­sin­de tek ba­şı­na bu­lun­du­ğu bir sı­ra­da sal­dır­ga­nın i­çe­ri gi­rip müş­te­ri­nin ağ­zı­nı tı­ka­ya­rak ka­fa­sı­na tor­ba ge­çir­di­ği, el­le­ri­ni ke­lepçe­le­yip rad­ya­tö­re bağ­la­dı­ğı be­lir­til­di. Sal­dır­ga­nın ban­ka müş­te­ri­si­ne a­it 44 a­det kül­çe al­tı­nı­nı a­la­rak ka­yıp­la­ra ka­rış­tı­ğı açıklandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT