BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’da 6 sa­at­lik su ke­sin­ti­si

İs­tan­bul’da 6 sa­at­lik su ke­sin­ti­si

İs­tan­bul’da bugün ba­zı semt­le­re, 6 sa­at sü­rey­le su ve­ri­le­me­ye­cek.İs­tan­bul’da bugün ba­zı semt­le­re, 6 sa­at sü­rey­le su ve­ri­le­me­ye­cek. İs­tan­bul Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si’nden (İS­Kİ) ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ter­kos Ham­su Ter­fi İs­tas­yo­nu’nda ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­sı ya­pı­la­cak. Bu se­bep­le, bu­gün 14.00-20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da, “Şiş­li, Be­yoğ­lu, Sa­rı­yer, Ka­ğıt­ha­ne, Eyüp, Ga­zi­os­man­pa­şa il­çe­le­ri, Fa­tih ve Bay­ram­pa­şa’nın bir kıs­mı, Be­şik­taş il­çe­si (sa­hil ke­si­mi ha­riç) ve Ke­mer­bur­gaz böl­ge­le­ri ile Bağ­cı­lar, Hal­ka­lı, Esen­ler, Bah­çe­li­ev­ler ve Gün­gö­ren il­çe­le­ri­nin bir kıs­mın­da” su ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT