BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul’da yazdan kalma bir gün!

İstanbul’da yazdan kalma bir gün!

İs­tan­bul, son haf­ta­lar­da­ki so­ğuk ve ya­ğış­lı ha­va­nın ar­dın­dan dün adeta yazdan kalma sı­cak bir günü ya­şa­dı.İs­tan­bul, son haf­ta­lar­da­ki so­ğuk ve ya­ğış­lı ha­va­nın ar­dın­dan dün adeta yazdan kalma sı­cak bir günü ya­şa­dı. Gün­ler­ce ev­le­rin­de ka­pa­lı ka­lan İs­tan­bul­lu­lar, açık bir gök­yü­zü ve sı­cak ha­va­yı bu­lun­ca çoluk-çocuk sahillere, park ve bah­çe­le­re hü­cum et­ti. Sonbaharın bu son ayında ha­va sı­cak­lı­ğı­nın 24 de­re­ce­yi bul­du­ğu şe­hir­de va­tan­daş­lar, haf­ta so­nu­nu yeşil alanlarda ai­le­ce pik­nik ya­pa­rak ge­çir­me­nin key­fi­ni ya­şa­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT