BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 12 milyon kişinin bilgileri çöpten çıktı

12 milyon kişinin bilgileri çöpten çıktı

İn­gil­te­re’de ver­gi ia­de­si, emek­li maa­şı ve ço­cuk yar­dı­mı bağ­la­ma bi­rim­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu yüz­ler­ce hü­kü­met bi­ri­mi­nin or­tak hiz­met ver­di­ği “Ga­te­way” ad­lı web si­te­si­nin kul­la­nı­cı isim­le­ri ve şif­re­le­ri­nin yer al­dı­ğı ha­fı­za kar­tı bir oto­park­ta bu­lun­du.İn­gil­te­re’de ver­gi ia­de­si, emek­li maa­şı ve ço­cuk yar­dı­mı bağ­la­ma bi­rim­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu yüz­ler­ce hü­kü­met bi­ri­mi­nin or­tak hiz­met ver­di­ği “Ga­te­way” ad­lı web si­te­si­nin kul­la­nı­cı isim­le­ri ve şif­re­le­ri­nin yer al­dı­ğı ha­fı­za kar­tı bir oto­park­ta bu­lun­du. Yak­la­şık 12 mil­yon kul­la­nı­cı­nın de­tay­la­rı­nı elin­de tu­tan ki­şi ya da ki­şi­le­rin, si­te üye­le­ri­nin her tür­lü ki­şi­sel bil­gi­si­ne ulaş­ma­sı­nın müm­kün ol­du­ğu, bu se­bep­le olay­la il­gi­li acil so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92553
  % 1.62
 • 5.2638
  % -1.52
 • 6.0189
  % -0.93
 • 6.6741
  % -1.13
 • 212.667
  % -0.89
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT