BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Çö­züm: 5939018 Der­man: 6944404 BAĞ­CI­LAR: Bağ­cı­lar Mer­kez: 6345607 Göz­te­pe: 4458176 Vil­dan: 6555494 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Alay­be­yi: 5543704 Di­dem: 5551343 Emin: 5531927 Gü­lay: 5527021 Meh­tap: 5031311 BA­KIR­KÖY: Dört­kar­deş: 5423123 Pı­nar: 5593705 Yü­cel: 5716905 Ci­han: 5733110 Se­van: 5741100 BAY­RAM­PA­ŞA: Halk: 5767927 BE­ŞİK­TAŞ: Ke­rem: 2654506 Gün­se­li: 2602661Ha­yat: 2654493 Ye­ni Ec­za­ne 2618444 BE­YOĞ­LU: Re­bul: 2513142 Ör­nek­te­pe Di­lek: 2207381 Şa­hin­ler: 2505430 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Der­man: 6050214 İpek: 8723268 Sağ­lık: 8803886 Ir­mak­lar: 6898470 Emel: 8820882 Pı­nar: 8632163 Di­lem: 8610622 Gü­zel­yurt: 8539869 Az­ra: 5967801 ÇA­TAL­CA: Ege: 7893148 Zey­ni: 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Ye­şim: 5284739 ESEN­LER: Yur­da­bak: 6299716 Ezel Dün­dar: 4870000 Işıl: 6108683 EYÜP: Si­bel: 4272016 Gü­ven: 6742359 FA­TİH: Akat­lar: 5334588 Sa­ray: 6326758 Si­bel: 5877947 Sem­ra: 5233539 Za­man: 5219014 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Bur­cu: 5375161 Cem­re: 5371132 Ar­na­vut­köy Mer­kez: 5971381 Esen­te­pe: 5365444 Ömür: 5459579 Yu­suf: 4766678 GÜN­GÖ­REN: Şu­le: 6779316 Taş­çı: 5062726 Zey­nep: 4815805 KA­ĞIT­HA­NE: Gir­ne: 3211696 Sah­ra: 2816882 Te­mel: 3243383 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Yıl­maz: 6481631 As­lı: 6704100 Gü­ver­cin: 5792689 Ay­şem: 6242202 Ha­kan: 5988485 SA­RI­YER: Ça­ğan: 2995402 Şi­fa: 2623818 Me­te: 2421662 Sİ­LİV­Rİ: Pe­lin: 7288846 Tuğ­ba: 7316938 ŞİŞ­Lİ: Ye­şil­te­pe: 2894282 Be­güm: 2661358 Gü­zel­bah­çe: 2474824 Şiş­li Bo­ra: 2308474 ZEY­TİN­BUR­NU: Ay­kut: 5460320 Dört­yol Çağ­rı: 6645155 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da: 3812112 De­niz: 3823878 Ha­yat: 3519907 De­niz: 3815181 BEY­KOZ: Sağ­lık: 4250288 Yük­sel: 4135873 Mu­rat: 4792590 KA­DI­KÖY: Mer­ve: 3610083 Um­man: 3735824 Bir­sen: 3604318 Can Ece: 5665024 Elif: 4780990 Sep­kin: 3567417 Sü­mer: 3861952 Azim: 3366163 De­niz­mar: 3381297 Ha­san­pa­şa Der­man: 3397882 Bi­zim Ec­za­ne 4480262 İçe­ren­köy Ha­yat: 4696045 KAR­TAL: Ce­viz­li: 4422639 Ce­mil: 3872927 Hür­ri­yet: 4512600 Za­fer: 5610347 Hü­ma: 3096215 Şi­fa: 3891668 En­gin: 4757830 MAL­TE­PE: Nu­ran: 4214421 Gül: 4944698 Mer­kez Şi­fa: 3888996 Ar­ma­ğan: 4423738 PEN­DİK: Top­rak: 4821158 Ada: 3905601 Ekin: 3540593 SUL­TAN­BEY­Lİ: Bur­cu: 5926515 Gö­let: 4876250 Şİ­LE: Şi­fa: 7218169 Ça­yı­roğ­lu: 7115066 TUZ­LA: Ha­yat: 4460243 Sağ­lık: 4232371 ÜM­RA­Nİ­YE: Hül­ya: 6126622 Be­rat: 4205980 Sul­tan­çift­li­ği: 4308484 Umut: 6328670 Di­lek: 4437164 Ca­nan: 6611200 ÜS­KÜ­DAR: Ye­ni Ka­ra­de­niz: 3211312 Gü­zel­te­pe Şi­fam: 3211312 Ya­vuz­türk: 3161661 Gök­ku­şa­ğı: 5329756 Öz­lem: 6518841
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT