BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dik­kat An­ka­ra ge­li­yor

Dik­kat An­ka­ra ge­li­yor

Turk­cell Sü­per Lig’in 9. haf­ta­sın­da Bur­sas­por’u evin­de 1-0 mağ­lup eden An­ka­ras­por, üst üs­te 4. ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı.3 PU­AN M.ÇA­KIR’DAN Turk­cell Sü­per Lig’in 9. haf­ta­sın­da Bur­sas­por’u evin­de 1-0 mağ­lup eden An­ka­ras­por, üst üs­te 4. ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı. Bur­sas­por ise 3 haf­ta­dır ga­li­bi­yet yü­zü gö­re­mi­yor. 22’de Yu­suf’un pa­sıy­la top­la bu­lu­şan Zu­ni­ga ce­za sa­ha­sı sol çap­ra­zın­dan vur­du, ka­le­ci Se­necky to­pu son an­da çel­di. 32’de Ser­dar Aziz’in ha­ta­sın­da top­la bu­lu­şan De Nig­ris’in ce­za sa­ha­sı­na or­ta­la­dı­ğı to­pu Meh­met Ça­kır, ka­fay­la ağ­la­ra gön­der­di: 1-0. 61’de Ro­masc­hen­ko da ka­le­ci Se­necky’e ta­kı­lır­ken, 79’da Zu­ni­ga’nın ce­za sa­ha­sın­da dü­şü­rül­me­si­ne ha­kem Ko­ray Gen­çer­ler de­vam de­di. > Er­sin YA­ŞAR-Bur­sa (İHA) A­ta­türk S­ta­dı, 2 Ka­sım 2008 >> BURSA 0 ­Ya­vuz 6 ­Ve­li 6 (Rod­ri­gu­es dk.79) ? Ö­mer 6 ­Ser­dar 4 (Me­lo dk.32) 5 ­İb­ra­him 6 ­Mus­ta­fa Sarp 6 ­Yu­suf 5 ­Mus­ta­fa Ke­çe­li 5 ­Zu­ni­ga 5 ­Ro­masc­hen­ko 4 (Gök­han dk.62) 4 ­Ser­can 5 I­van­kov Em­rah ­Ci­han ­Ha­lil T.D. ­Sa­met Ay­ba­ba >> ANKARA 1 ­Se­necky 6 Er­han 6 E­diz 6 M.Ha­ni­fi 6 U­ğur 6 Ö­zer 6 A­dem 6 T­he­o 7 ­Bi­lal 5 (Mu­rat To­sun dk.46) 6 ­De Nig­ris 5 (Ba­tak dk.46) 5 ­Meh­met Ça­kır 7 (M.Öz­de­mir dk.81) 4 Ra­ma­zan A­nıl ­Fed­rik ­Ko­na­te T.D. Ay­kut Ko­ca­man GOL: Meh­met Ça­kır (dk.32) HA­KEM­LER: Ko­ray Gen­çer­ler, İs­ma­il Kö­se, Gök­han Me­mi­şoğ­lu
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91975
  % 0.32
 • 5.3527
  % -0.61
 • 6.1024
  % -0.52
 • 6.8502
  % -0.47
 • 211.057
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT