BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Fet­hi­ye’de ca­ret­ta ca­ret­ta kat­li­amı!

Fet­hi­ye’de ca­ret­ta ca­ret­ta kat­li­amı!

Muğ­la’nın Fet­hi­ye il­çe­si sa­hi­lin­de, ö­lü ca­ret­ta ca­ret­ta bu­lun­du.Muğ­la’nın Fet­hi­ye il­çe­si sa­hi­lin­de, ö­lü ca­ret­ta ca­ret­ta bu­lun­du. Ko­ca­ça­lış mev­ki­in­de sa­hil­de ca­ret­ta ca­ret­ta­yı bu­lan ba­lık­çı­lar­dan A­li Kat­ran­cı, hay­va­nın, ba­şı­na vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü­ğü­nü söyledi. Sa­hil­de­ki bir tu­ris­tik iş­let­me­nin Mü­dü­rü Öz­gür Ka­ra­bu­lut da “Ca­ret­ta ca­ret­ta­nın ö­lü o­la­rak sa­hi­le vur­ma­sı­, tu­rist­leri de çok ü­z­dü” de­di. Ca­ret­ta ca­ret­ta­nın ba­şın­da ağ­la­yan 5 ya­şın­da­ki Ey­lül Ka­ra­bu­lut i­se da­ha ön­ce bir kap­lum­ba­ğa­yı yu­murt­lar­ken gör­dü­ğü­nü, öl­me­si­ne çok ü­zül­dü­ğü­nü söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT