BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­lil De­li­ce’nin babası vefat etti

Ha­lil De­li­ce’nin babası vefat etti

Ga­ze­te­miz Al­man­ya Ser­vi­si ça­lı­şan­la­rın­dan ve TGRT FM prog­ram­cı­la­rın­dan Ha­lil De­li­ce ile İh­las Vak­fı men­sup­la­rın­dan Mü­min De­li­ce’nin ba­ba­sı Re­cep De­li­ce 85 ya­şın­da mem­le­ke­ti Edir­ne’de ve­fat et­ti.Ga­ze­te­miz Al­man­ya Ser­vi­si ça­lı­şan­la­rın­dan ve TGRT FM prog­ram­cı­la­rın­dan Ha­lil De­li­ce ile İh­las Vak­fı men­sup­la­rın­dan Mü­min De­li­ce’nin ba­ba­sı Re­cep De­li­ce 85 ya­şın­da mem­le­ke­ti Edir­ne’de ve­fat et­ti. Re­cep De­li­ce’nin ce­na­ze­si, Enez il­çe­si­nin Ça­vuş kö­yün­de ikin­di na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ril­di. Re­cep am­ca­ya Al­la­hü tea­ladan rah­met, ar­ka­daş­la­rı­mız Ha­lil ve Mü­min De­li­ce ile ya­kın­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı di­le­riz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT