BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya­nın en yaş­lı ka­dı­nı Bey­rut’ta

Dün­ya­nın en yaş­lı ka­dı­nı Bey­rut’ta

Lüb­nan’ın gü­ne­yin­de yer alan Şa­iy­tiy­ye kö­yün­de ya­şa­yan ve res­mi bel­ge­le­re gö­re 1877 yı­lın­da do­ğan 131 ya­şın­da­ki Ha­miy­de Mü­sül­ma­ni, dün­ya­nın en yaş­lı in­sa­nı.> Muhammet Zeyur BEYRUT İ­HA Lüb­nan’ın gü­ne­yin­de yer alan Şa­iy­tiy­ye kö­yün­de ya­şa­yan ve res­mi bel­ge­le­re gö­re 1877 yı­lın­da do­ğan 131 ya­şın­da­ki Ha­miy­de Mü­sül­ma­ni, dün­ya­nın en yaş­lı in­sa­nı. Asır­lık ya­şı­na rağ­men ha­fı­za­sı ye­rin­de ve ha­ya­ta olan il­gi­si de­vam eden Mü­sül­ma­ni, Lüb­nan’da ço­cuk­la­rı ve 100 to­ru­nuy­la bir­lik­te ya­şı­yor. Köy Muh­ta­rı Hü­se­yin Ara­fat Mü­sül­ma­ni ise Ha­miy­de Mü­sül­ma­ni’nin 131 ya­şın­da ol­du­ğu­nu ve bel­ge­le­ri­nin ha­ta­sız ol­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109119
  % 1.11
 • 3.8237
  % -0.3
 • 4.5067
  % 0.03
 • 5.1299
  % -0.14
 • 153.794
  % -0.17
 
 
 
 
 
KAPAT