BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­lat ve Hris­tof­yas 6’ncı de­fa bu­luş­tu

Ta­lat ve Hris­tof­yas 6’ncı de­fa bu­luş­tu

KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat ile Rum yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris Hris­tof­yas, kap­sam­lı Kıb­rıs mü­za­ke­re­le­ri çer­çe­ve­sin­de “Yö­ne­tim ve Güç Pay­la­şı­mı”nı ele al­mak üze­re dün al­tın­cı de­fa bir ara­ya gel­di.> LEF­KO­ŞA KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat ile Rum yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris Hris­tof­yas, kap­sam­lı Kıb­rıs mü­za­ke­re­le­ri çer­çe­ve­sin­de “Yö­ne­tim ve Güç Pay­la­şı­mı”nı ele al­mak üze­re dün al­tın­cı de­fa bir ara­ya gel­di. Lef­ko­şa ara böl­ge­de 3 sa­at sü­ren gö­rüş­me­nin ar­dın­dan li­der­ler, açık­la­ma yap­ma­dan böl­ge­den ay­rıl­dı. Fe­de­ral yö­ne­tim ve ya­sa­ma ko­nu­su­nu gö­rüş­en liderlerin 11 ve 14 Ka­sım­da ye­ni­den bir ara­ya ge­le­ce­ği­ açıklandı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT