BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kendisine domuz eti pişirten polise dava açtı

Kendisine domuz eti pişirten polise dava açtı

İn­gil­te­re’de po­lis teş­ki­la­tı­nın res­to­ra­nın­da ça­lı­şan Müs­lü­man aş­çı, do­muz eti pi­şir­me­ye zor­lan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le teş­ki­la­tı mah­ke­me­ye ver­di.İn­gil­te­re’de po­lis teş­ki­la­tı­nın res­to­ra­nın­da ça­lı­şan Müs­lü­man aş­çı, do­muz eti pi­şir­me­ye zor­lan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le teş­ki­la­tı mah­ke­me­ye ver­di. Ha­san Ali Kho­ja, aç­tı­ğı da­va­ya ge­rek­çe ola­rak işe alı­nır­ken, ken­di­si­ne İs­lam’da ya­sak olan do­muz eti­ni el­le­mek zo­run­da kal­ma­ya­ca­ğı­na da­ir ga­ran­ti ve­ril­me­me­si­ni gös­ter­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT