BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çe­le­bi, Hin­dis­tan’ın en bü­yük ha­va­li­ma­nının yer hiz­me­ti­ni ya­pa­cak

Çe­le­bi, Hin­dis­tan’ın en bü­yük ha­va­li­ma­nının yer hiz­me­ti­ni ya­pa­cak

Çe­le­bi, Hin­dis­tan’ın en bü­yük ha­va­li­ma­nı olan Mum­bai (Bom­bay) Chhat­ra­pa­ti Shi­va­ji Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı’nda yer hiz­met­le­ri ver­me hak­kı için açı­lan iha­le­yi ka­zan­dı.Çe­le­bi, Hin­dis­tan’ın en bü­yük ha­va­li­ma­nı olan Mum­bai (Bom­bay) Chhat­ra­pa­ti Shi­va­ji Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı’nda yer hiz­met­le­ri ver­me hak­kı için açı­lan iha­le­yi ka­zan­dı. Çe­le­bi’nin ço­ğun­luk his­se­si­ni elin­de bu­lun­dur­du­ğu ÇHS/Nas In­di­a kon­sor­si­yu­mu, iha­le­de en iyi tek­li­fi ve­re­rek, Bom­bay Chhat­ra­pa­ti Shi­va­ji Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı’nda 10 yıl sü­re ile yer hiz­met­le­ri ver­me hak­kı­na sa­hip ol­du. Bom­bay Ha­va­li­ma­nı, tra­fik açı­sın­dan Hin­dis­tan’ın en bü­yü­ğü du­ru­mun­da. 2002’de 125 bin olan uçak tra­fi­ği­ne ve 12.6 mil­yon yol­cu­ya hiz­met ve­ren ha­va­li­ma­nı, 2007’yi 201 bin uçak ha­re­ke­ti ve 22.3 mil­yon yol­cu sa­yı­sı ile ka­pat­tı. Son 5 yıl­da yüz­de 60’ın üze­rin­de bü­yü­yen ha­va­li­ma­nı­nın, ge­le­cek 10 yıl­da da ay­nı hız­da bü­yü­me­si ön­gö­rü­lü­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT