BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genç fi­dan­lar 5 bin ağaç dikiyor

Genç fi­dan­lar 5 bin ağaç dikiyor

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Des­tek Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı, Genç­lik Spor Mü­dür­lü­ğü ev sa­hip­li­ğin­de 6 Ka­sım Per­şem­be gü­nü Ke­mer­bur­gaz’da “Genç Fi­dan­lar 5 bin Ağaç Di­ki­yor” slo­ga­nıy­la ağaç dik­me şen­li­ği dü­zen­li­yor.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Des­tek Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı, Genç­lik Spor Mü­dür­lü­ğü ev sa­hip­li­ğin­de 6 Ka­sım Per­şem­be gü­nü Ke­mer­bur­gaz’da “Genç Fi­dan­lar 5 bin Ağaç Di­ki­yor” slo­ga­nıy­la ağaç dik­me şen­li­ği dü­zen­li­yor. Kü­re­sel ısın­ma ve çev­re meselelerine bü­yük önem ve­ren İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’nca dü­zen­le­nen şen­lik il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la düzenlenecek. Do­ğa ile iç içe ger­çek­leş­ti­ri­le­cek açık ha­va et­kin­li­ği­ne tüm İs­tan­bul­lu­lar ka­tı­la­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT