BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > As­ke­re git­me ta­ri­hi­ne bay­ram rö­ta­rı

As­ke­re git­me ta­ri­hi­ne bay­ram rö­ta­rı

Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’nda ya­pı­lan açık­la­ma­da, Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le, Ka­sım 2008 er cel­bi, celp ve sevk ta­rih­le­ri­nin 1. grup için 10 Ara­lık 2008, 2. grup için­se 15-17 Ocak 2009 ola­rak de­ğiş­ti­ril­di­ği bil­di­ril­di.> Mu­am­mer Tan AN­KA­RA İHA Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’nda ya­pı­lan açık­la­ma­da, Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le, Ka­sım 2008 er cel­bi, celp ve sevk ta­rih­le­ri­nin 1. grup için 10 Ara­lık 2008, 2. grup için­se 15-17 Ocak 2009 ola­rak de­ğiş­ti­ril­di­ği bil­di­ril­di. Açık­la­ma­da, Ara­lık 2008 ye­dek su­bay celp ve sevk ta­rih­le­rin­de ise her­han­gi bir de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT