BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk kı­zına ­ce­sa­ret ma­dal­ya­sı

Türk kı­zına ­ce­sa­ret ma­dal­ya­sı

Bav­ye­ra E­ya­le­ti İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Jo­ac­him Herr­man, bir ka­dı­nın ha­ya­tı­nı kur­ta­ran Türk kı­zı Bur­cu Fun­da A­rı­cı’yı “Me­de­ni Ce­sa­ret Ma­dal­ya­sı” i­le ö­dül­len­dir­di.Bav­ye­ra E­ya­le­ti İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Jo­ac­him Herr­man, bir ka­dı­nın ha­ya­tı­nı kur­ta­ran Türk kı­zı Bur­cu Fun­da A­rı­cı’yı “Me­de­ni Ce­sa­ret Ma­dal­ya­sı” i­le ö­dül­len­dir­di. Ba­kan Herr­man, ha­yat­la­rı­nı teh­li­ke­ye a­ta­rak ha­yat kur­ta­ran in­san­la­ra te­şek­kür et­ti. A­rı­cı, Mü­nih ken­tin­de 5 Ka­sım 2007 ta­ri­hin­de bir p­si­ki­yat­ri k­li­ni­ğin­de te­da­vi gö­ren bir has­ta­nın so­kak or­ta­sın­da ka­rı­sı­na bı­çak­la sal­dı­rı­sı­na şa­hit ol­muş, o­la­yı gö­ren Dr. Wolf­gang Set­zer ve Fac­he­ra Fe­da­i­e i­le sal­dır­ga­nın e­lin­den bı­ça­ğı bı­rak­ma­sı­nı ve ya­ra­lı o­lan ka­dı­nın ha­ya­ta dön­me­si­ni sağ­la­mış­tı. O­lay ye­rin­den cep te­le­fo­nu i­le po­li­si a­ra­yan A­rı­cı, sal­dır­ga­nın da ya­ka­lan­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­muş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT