BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Man­tar­dan ­ze­hir­le­nen ­ço­cuk öl­dü

Man­tar­dan ­ze­hir­le­nen ­ço­cuk öl­dü

Bur­sa’da de­de­si­nin ara­zi­den top­la­dı­ğı man­tar­la­rı yi­yen kü­çük ço­cuk ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Bur­sa’da de­de­si­nin ara­zi­den top­la­dı­ğı man­tar­la­rı yi­yen kü­çük ço­cuk ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. K.A., Ni­lü­fer il­çe­si Ko­ru­ba­şı kö­yün­de ara­zi­den top­la­dı­ğı man­tar­la­rı pi­şi­rip to­ru­nu M.A. ile bir­lik­te ye­di. Man­tar­la­rın ze­hir­li ol­ma­sı ne­de­niy­le ra­hat­sız­la­na­rak has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan M.A. ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, de­de K.A. yo­ğun ba­kı­ma alın­dı.
Kapat
KAPAT