BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kalp kri­zi ge­çi­ren li­se­li kurtarılamadı

Kalp kri­zi ge­çi­ren li­se­li kurtarılamadı

Es­ki­şe­hir Ata­türk En­düs­tri Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­si Tay­fun Ba­ran (16), kalp kri­zi so­nu­cu öl­dü.Es­ki­şe­hir Ata­türk En­düs­tri Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­si Tay­fun Ba­ran (16), kalp kri­zi so­nu­cu öl­dü. Hac­ca gi­de­cek olan tey­ze­si­ni uğur­la­mak için dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tı­lan Tay­fun, bir an­da fe­na­la­şa­rak ye­re düş­tü. Kalp ra­hat­sız­lı­ğı bu­lu­nan ve bi­lin­ci­ni kay­be­den Tay­fun has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Tay­fun, ar­ka­daş­la­rı­nın da ka­tıl­dı­ğı ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan göz­yaş­la­rı ara­sın­da top­ra­ğa ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 106825
  % -0.03
 • 3.5168
  % -0.27
 • 4.1281
  % 0.04
 • 4.5311
  % -0.04
 • 145.254
  % 0.12
 
 
 
 
 
KAPAT