BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Işık­la­rı top­la saa­ti öğ­ren

Işık­la­rı top­la saa­ti öğ­ren

Ge­li­şen tek­no­lo­ji, kar­şı­mı­za da­ha il­ginç ve fark­lı ürün­ler çı­ka­rı­yor. Şim­di de tü­ke­ti­ci­nin be­ğe­ni­si­ne bir­kaç ışık­la (Led ışık­la­rı)bü­tün­leş­miş bir sa­at su­nulu­yor.Ge­li­şen tek­no­lo­ji, kar­şı­mı­za da­ha il­ginç ve fark­lı ürün­ler çı­ka­rı­yor. Şim­di de tü­ke­ti­ci­nin be­ğe­ni­si­ne bir­kaç ışık­la (Led ışık­la­rı)bü­tün­leş­miş bir sa­at su­nulu­yor. 01The One sa­at­le­ri bil­di­ği­miz tüm ak­rep yel­ko­van ku­ral­la­rı­nı unut­tu­rup ma­te­ma­tik bil­gi­mi­zi ko­nuş­tur­ma­mı­zı is­ti­yor. Düğ­me­ye ba­sı­yor­su­nuz, kad­ra­n­da ya­nan Led ışık­la­rı­nı top­la­yıp za­ma­nı öğ­re­ni­yor­su­nuz. Bu tek­no­lo­ji için ser­vet öde­me­ni­ze ge­rek de yok.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT