BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sü­rat çıl­gın­la­rı­na Cas­per Nir­va­na

Sü­rat çıl­gın­la­rı­na Cas­per Nir­va­na

Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len bil­gi­sa­yar üre­ti­ci­le­rin­den Cas­per, dün­ya­nın en hız­lı mo­bil iş­lem­ci­si olan In­tel Co­re 2 Ex­tre­me X9100 iş­lem­ci­li Cas­per Nir­va­na mo­de­li­ni pi­ya­sa­ya sun­du.Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len bil­gi­sa­yar üre­ti­ci­le­rin­den Cas­per, dün­ya­nın en hız­lı mo­bil iş­lem­ci­si olan In­tel Co­re 2 Ex­tre­me X9100 iş­lem­ci­li Cas­per Nir­va­na mo­de­li­ni pi­ya­sa­ya sun­du. İş­lem­ci hı­zı 3.06 GHz olan no­te­bo­ok’ta In­tel’in en ye­ni iş­lem­ci tek­no­lo­ji­si olan Cen­tri­no 2 tek­no­ji­si­nin en yük­sek per­for­mans­lı iş­lem­ci­si bu­lu­nu­yor. Pi­ya­sa­da­ki en hız­lı iş­lem­ci­li no­te­bo­ok olan Cas­per Nir­va­na CPM-X910-4K15 kul­la­nı­cı­la­rı hı­zı, yük­sek per­for­man­sı ve dü­şük ener­ji tü­ke­ti­mi­ni bir ara­da bu­la­cak. Ürü­nün fi­ya­tı ise 1999$+KDV.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT