BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk film­le­ri Türk­me­nis­tan’da

Türk film­le­ri Türk­me­nis­tan’da

Türk­me­nis­tan’ın baş­ken­ti Aş­ka­bat’ta Türk film fes­ti­va­li dü­zen­le­ni­yor.Türk­me­nis­tan’ın baş­ken­ti Aş­ka­bat’ta Türk film fes­ti­va­li dü­zen­le­ni­yor. “Tür­ki­ye’den Film Var” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen fes­ti­va­lin ga­la­sı, 6 Ka­sım­da Aş­ka­bat’ta­ki Türk Kül­tür Mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak. “Uzak”, “Be­yaz Me­lek”, “Ba­bam ve Oğ­lum”, “Ka­ba­da­yı”, “Mut­lu­luk”, “Bey­nel­mi­lel, “Kar­puz Ka­bu­ğun­dan Ge­mi­ler Yap­mak”, “Yu­mur­ta” ve “Sel­vi Boy­lum Al Yaz­ma­lım” film­le­ri­nin gös­te­ri­le­ce­ği fes­ti­val 22 Ka­sım­da so­na ere­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT