BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şa­ir Dağ­lar­ca’nın mi­ra­sı öğ­ren­ci­le­re

Şa­ir Dağ­lar­ca’nın mi­ra­sı öğ­ren­ci­le­re

Yir­mi gün ön­ce ha­ya­tı­nı kay­be­den Şa­ir Fa­zıl Hüs­nü Dağ­lar­ca’nın va­si­ye­ti tö­ren­le açık­lan­dı.Yir­mi gün ön­ce ha­ya­tı­nı kay­be­den Şa­ir Fa­zıl Hüs­nü Dağ­lar­ca’nın va­si­ye­ti tö­ren­le açık­lan­dı. Ün­lü şai­rin otur­du­ğu evin Ka­dı­köy Be­le­di­ye­sin­ce mü­ze ya­pıl­ma­sı ve şu ana ka­dar ya­yım­la­nan ve bun­dan son­ra ya­yım­la­na­cak eser­le­ri­nin ge­li­ri­nin de ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­re burs ola­rak ve­ril­me­si is­te­ği be­lir­til­di. Şai­rin eser­le­rin­den el­de edi­le­cek ge­lir, Bil­fen Eği­tim Ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan “Bil­fen Dağ­lar­ca Bur­su” fonuna aktarılacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT