BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Re­cep İve­dik II ‘mo­tor’ de­di

Re­cep İve­dik II ‘mo­tor’ de­di

Ko­med­yen Şa­han Gök­ba­kar’ın se­yir­ci ve ha­sı­lat re­kor­la­rı kı­lan fil­mi ‘’Re­cep İve­dik’’in ikin­ci­si­nin çe­kim­le­ri­ne baş­lan­dı.Ko­med­yen Şa­han Gök­ba­kar’ın se­yir­ci ve ha­sı­lat re­kor­la­rı kı­lan fil­mi ‘’Re­cep İve­dik’’in ikin­ci­si­nin çe­kim­le­ri­ne baş­lan­dı. Se­nar­yo­su­nu Şa­han Gök­ba­kar’ın yazdığı, yö­net­men­li­ği­ni de yi­ne To­gan Gök­ba­kar’ın yap­tı­ğı fil­min 12 Şu­bat 2009 ta­ri­hin­de viz­yo­na gir­me­si plan­la­nı­yor. Fil­m­de, İve­dik’in bir­bi­rin­den ko­mik du­rum­lar oluş­tur­du­gu şe­hir ha­ya­tı­ an­la­tılı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT