BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zor da ol­sa G.SA­RAY

Zor da ol­sa G.SA­RAY

FI­BA Eu­ro­cup 2. ön ele­me tu­ru ilk ma­çın­da, Bu­duc­nost ile kar­şı­la­şan G.Sa­ray Ca­fe Crown, sa­lon­dan 85-83’lük skor­la ga­lip ay­rıl­dı.FI­BA Eu­ro­cup 2. ön ele­me tu­ru ilk ma­çın­da, Bu­duc­nost ile kar­şı­la­şan G.Sa­ray Ca­fe Crown, sa­lon­dan 85-83’lük skor­la ga­lip ay­rıl­dı. Ma­ça iki ta­kım da kar­şı­lık­lı bas­ket­ler­le baş­lar­ken, bir­bir­le­ri­ne üs­tün­lük kur­mak­ta zor­la­nan iki ta­kı­mın mü­ca­de­le­sin­de ilk pe­ri­yo­du sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar 24-22 ön­de ta­mam­la­dı. 46-40’lık skor­la so­yun­ma oda­sı­na da üs­tün gi­den ta­raf, tem­sil­ci­miz G.Sa­ray ol­du. Ol­duk­ça çe­kiş­me­li ve ba­şa­baş ge­çen fi­nal bö­lü­mü müt­hiş bir he­ye­ca­na sah­ne olur­ken, Ka­ra­dağ şam­pi­yo­nu­nu 85-83 de­vi­ren As­lan, rö­vanş için mo­ral ka­zan­dı. > Fehim KAYACAN
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT