BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­van­taj An­tal­ya’da

A­van­taj An­tal­ya’da

FI­BA E­u­roc­hal­len­ge Cup’ta­ki tem­sil­ci­miz An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 2. tur ilk ma­çın­da dep­las­man­da Türk ant­re­nör Mu­rat Di­din’in ça­lış­tır­dı­ğı D Bank Sky­li­ners i­le 60-60 be­ra­be­re kal­dı ve tur i­çin a­van­taj ya­ka­la­dı.FI­BA E­u­roc­hal­len­ge Cup’ta­ki tem­sil­ci­miz An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 2. tur ilk ma­çın­da dep­las­man­da Türk ant­re­nör Mu­rat Di­din’in ça­lış­tır­dı­ğı D Bank Sky­li­ners i­le 60-60 be­ra­be­re kal­dı ve tur i­çin a­van­taj ya­ka­la­dı. Kar­şı­laş­ma­ya i­yi baş­la­yan An­tal­ya ilk çey­re­ği 13-12 a­lır­ken, so­yun­ma o­da­sı­na da 27-23’lük s­kor­la üs­tün gi­den ta­raf ol­du. 3. bö­lüm­de o­yu­na bi­raz da­ha a­ğır­lı­ğı­nı ko­yan ev sa­hi­bi e­kip, bu pe­ri­yo­du 43-37 ön­de geç­ti. Fi­nal çey­re­ği­ne hız­lı baş­la­yan tem­sil­ci­miz ön­ce far­kı ka­pa­yıp son­ra ö­ne geç­me­si­ne rağ­men, ra­ki­bi­nin son da­ki­ka­lar­da bul­du­ğu sa­yı­la­rı en­gel­le­ye­me­di ve mü­ca­de­le 60-60’lık s­kor­la be­ra­be­re so­nuç­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT