BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ban­vit tu­ru zo­ra sok­tu

Ban­vit tu­ru zo­ra sok­tu

Bas­ket­bol­da FI­BA Er­kek­ler Eu­roc­hal­len­ge Ku­pa­sı 2. ön ele­me tu­ru ilk ma­çın­da Ban­vits­por, Kıb­rıs Rum Ke­si­mi’nden Pro­te­as EKA AEL Li­ma­sol’a 100-93 ye­nil­di.Bas­ket­bol­da FI­BA Er­kek­ler Eu­roc­hal­len­ge Ku­pa­sı 2. ön ele­me tu­ru ilk ma­çın­da Ban­vits­por, Kıb­rıs Rum Ke­si­mi’nden Pro­te­as EKA AEL Li­ma­sol’a 100-93 ye­nil­di. Kar­şı­laş­ma, kar­şı­lık­lı sa­yı­lar­la baş­lar­ken ilk pe­ri­yot ko­nuk eki­bin 24-21 üs­tün­lü­ğüy­le so­na er­di. 2. çey­rek­te, John­son ve Yu­nus ile art ar­da bas­ket­ler bu­lan Ban­vit, 14. da­ki­ka­da eşit­li­ği ya­ka­la­dı: 30-30. An­cak ko­nuk ta­kım, 15. da­ki­ka­da sko­ru 37-32 yap­tı ve so­yun­ma oda­sı­na da 44-43 üs­tün git­ti. 3. bö­lü­mü de 77-70 ön­de ge­çen Li­ma­sol, sa­yı avan­ta­jı­nı kay­bet­me­di ve mü­ca­de­le­den 100-93 ga­lip ay­rı­la­rak ikin­ci maç için bü­yük bir avan­taj el­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT