BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KAZIM’A 2 MAÇ CEZA

KAZIM’A 2 MAÇ CEZA

PFDK, A.Gü­cü i­le oy­na­nan ku­pa ma­çın­da kar­şı­laş­ma­nın yar­dım­cı ha­ke­mi­ne kü­für et­ti­ği i­çin kır­mı­zı kart gö­ren Co­lin Ka­zım’a 2 maç ce­za kes­ti.PFDK, A.Gü­cü i­le oy­na­nan ku­pa ma­çın­da kar­şı­laş­ma­nın yar­dım­cı ha­ke­mi­ne kü­für et­ti­ği i­çin kır­mı­zı kart gö­ren Co­lin Ka­zım’a 2 maç ce­za kes­ti. Ka­zım böy­le­ce sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin Ka­dı­köy’de G.Sa­ray i­le oy­na­ya­ca­ğı der­bi­de for­ma gi­ye­me­ye­cek. Ö­te yan­dan Ka­zım Ar­se­nal ma­çı ön­ce­si, “Kü­çük­ken Ar­se­nal ta­raf­ta­rıy­dım. Bu maç be­nim i­çin ay­rı bir ö­nem ta­şı­yor” de­di. Ken­di­si­ne yö­nel­ti­len bir so­ru ü­ze­ri­ne Ka­zım, “E­ğer bir ku­lüp­te Beck­ham gi­biy­se­niz, i­na­nıl­maz şey­ler ya­pı­yor­sa­nız fark­lı şey­ler o­lur” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ka­zım, bu maç i­çin de a­i­le­si­ne 70 bi­let al­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT