BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 po­lis me­mu­ru ka­za kur­şu­nuy­la ya­ra­lan­dı

2 po­lis me­mu­ru ka­za kur­şu­nuy­la ya­ra­lan­dı

Baş­ba­kan­lık mer­kez bi­na­da gö­rev­li 2 po­lis me­mu­ru, nö­bet sı­ra­sın­da ka­za kur­şu­nuy­la vu­ru­la­rak ya­ra­lan­dı.Baş­ba­kan­lık mer­kez bi­na­da gö­rev­li 2 po­lis me­mu­ru, nö­bet sı­ra­sın­da ka­za kur­şu­nuy­la vu­ru­la­rak ya­ra­lan­dı. Dün ge­ce mey­da­na ge­len olay­da bir po­lis me­mu­ru E.E., si­la­hı­nın şar­jö­rü­nü çı­ka­ra­rak ma­sa­ya bı­rak­tı. İçe­ri­sin­de tek mer­mi ka­lan si­lah, po­lis me­mu­ru­nun al­mak üze­re ol­du­ğu sı­ra­da ateş al­dı. E.E. isim­li po­lis me­mu­ru ko­lun­dan, mes­lek­ta­şı Ali Ş. ise om­zun­dan ya­ra­lan­dı. Ali Ş. ve E.E.’nin sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT