BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FI­NAN­CI­AL TI­MES: AB li­der­le­ri zih­ni­yet­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­li

FI­NAN­CI­AL TI­MES: AB li­der­le­ri zih­ni­yet­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­li

Fi­nan­ci­al Ti­mes’da ya­yım­la­nan bir ana­liz­de bir­çok AB li­de­ri­nin Tür­ki­ye’ye es­ki­miş bir zih­ni­yet­le yak­laş­tı­ğı be­lir­til­di.Fi­nan­ci­al Ti­mes’da ya­yım­la­nan bir ana­liz­de bir­çok AB li­de­ri­nin Tür­ki­ye’ye es­ki­miş bir zih­ni­yet­le yak­laş­tı­ğı be­lir­til­di. Tür­ki­ye’nin böl­ge ül­ke­le­riy­le iliş­ki­le­ri çe­şit­len­dir­di­ği ve Rus­ya ile da­ha ak­tif bir iş­bir­li­ği­ne gir­di­ği be­lir­ti­len ana­liz­de bir­çok AB li­de­ri­nin ise, Tür­ki­ye ko­nu­sun­da “30 yıl­lık zih­ni ha­ri­ta”yı kul­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT