BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > La­din’in oğ­lu İs­pan­ya’dan si­ya­si sı­ğın­ma hak­kı is­te­di

La­din’in oğ­lu İs­pan­ya’dan si­ya­si sı­ğın­ma hak­kı is­te­di

Te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin li­de­ri Usa­me Bin La­din’in oğul­la­rın­dan Ömer Bin La­din, ön­ce­ki gün Mad­rid’de­ki Ba­ra­jas ha­va­ala­nı­na ge­le­rek İs­pan­ya’dan si­ya­si sı­ğın­ma is­te­di.Te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin li­de­ri Usa­me Bin La­din’in oğul­la­rın­dan Ömer Bin La­din, ön­ce­ki gün Mad­rid’de­ki Ba­ra­jas ha­va­ala­nı­na ge­le­rek İs­pan­ya’dan si­ya­si sı­ğın­ma is­te­di. Ömer Bin La­din, İs­pan­yol ma­kam­la­ra gi­de­rek, “ba­rış­tan ya­na ol­du­ğu­nu ve te­rö­riz­mi red­det­ti­ği­ni” be­lirt­ti. İs­pan­yol ma­kam­lar, Ömer Bin La­din’e 72 sa­at içe­ri­sin­de ce­vap ve­re­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT