BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­li­ki’den Er­do­ğan’a he­yet gön­der­me tek­li­fi

Ma­li­ki’den Er­do­ğan’a he­yet gön­der­me tek­li­fi

Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a ABD ile Irak ara­sın­da­ki gü­ven­lik an­laş­ma­sı ko­nu­sun­da böl­ge ül­ke­le­re he­yet gön­der­me­yi tek­lif et­ti.Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a ABD ile Irak ara­sın­da­ki gü­ven­lik an­laş­ma­sı ko­nu­sun­da böl­ge ül­ke­le­re he­yet gön­der­me­yi tek­lif et­ti. Ma­li­ki, Tür­ki­ye’nin de gön­de­re­ce­ği he­yet­ler­le, im­za­lan­ma aşa­ma­sın­da olan ABD-Irak Gü­ven­lik An­laş­ma­sı’nın kap­sa­mı­nın çev­re ül­ke­le­re bi­rin­ci el­den an­la­tıl­ma­sı­nı öner­di. Ma­li­ki’nin bu me­sa­jı­nı Irak Sün­ni Va­kıf­lar Di­van Baş­ka­nı Dr. Ah­met Ab­dul­gaf­fur Es­sa­ma­ra­i dün gö­rüş­tü­ğü Dev­let Ba­ka­nı Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu’na söz­lü ola­rak ilet­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT