BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Na­kil i­çin çı­ka­rı­lan kal­bi 2 çocuğu hayata bağladı

Na­kil i­çin çı­ka­rı­lan kal­bi 2 çocuğu hayata bağladı

Ga­zi Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­sin­de, tra­fik ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den bir has­ta­dan alı­nan kalp, 20 ya­şın­da­ki Ca­nan Öz­de­mir’e nak­le­dil­di.> AN­KA­RA Ga­zi Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­sin­de, tra­fik ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den bir has­ta­dan alı­nan kalp, 20 ya­şın­da­ki Ca­nan Öz­de­mir’e nak­le­dil­di. Nor­mal­de na­kil ya­pı­lan has­ta­dan çı­ka­rı­lan kalp atı­lırken, genç kızın kalbi iki çocuğa umut oldu. Gö­ğüs-Kalp Da­mar Cer­ra­hi­si Ana Bi­lim Da­lı öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. M. Emin Öz­do­ğan başkanlığındaki ekip, Ca­nan Öz­de­mir’in çı­ka­rı­lan kal­bi­nin aort ka­pa­ğını 7 ya­şın­da­ki Ra­ma­zan Ka­ra­taş’a, ak­ci­ğe­re gi­den da­mar ka­pa­ğını ise 3 ya­şın­da­ki Kar­de­len Tu­ran’a taktı. Minik Kar­de­len, bu ame­li­yat sa­ye­sin­de, Tür­ki­ye’de, ak­ci­ğe­re gi­den da­mar ka­pa­ğı de­ğiş­ti­ri­len en kü­çük has­ta ol­du. TIP Lİ­TE­RA­TÜ­RÜ­NE GE­ÇEN A­ME­Lİ­YAT 20 ya­şın­da­ki Ca­nan Öz­de­mir’in de­ğiş­ti­ri­len kal­bi, 7 ya­şın­da­ki Ra­ma­zan Ka­ra­taş ile 3 ya­şın­da­ki Kar­de­len Tu­ran’ı ha­ya­ta dön­dür­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93562
  % 0.42
 • 5.402
  % -0.69
 • 6.1678
  % -0.47
 • 6.9699
  % -0.48
 • 224.235
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT