BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ela­zığ’da Ha­zar Şi­ir Ak­şam­la­rı baş­lı­yor

Ela­zığ’da Ha­zar Şi­ir Ak­şam­la­rı baş­lı­yor

Ela­zığ Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan bu yıl 16.’sı dü­zen­le­nen “Ulus­la­ra­ra­sı Ha­zar Şi­ir Ak­şam­la­rı” bu­gün baş­lı­yor.Ela­zığ Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan bu yıl 16.’sı dü­zen­le­nen “Ulus­la­ra­ra­sı Ha­zar Şi­ir Ak­şam­la­rı” bu­gün baş­lı­yor. 8 Ka­sı­ma ka­dar de­vam ede­cek et­kin­lik Azer­bay­can­lı ün­lü şa­ir Bah­ti­yar Va­hap­za­de adı­na dü­zen­le­ne­cek. Yur­ti­çin­den ve yurt­dı­şın­dan 30’un üze­rin­de şai­rin ka­tı­la­ca­ğı et­kin­lik kap­sa­mın­da Türk kül­tür ve ede­bi­ya­tı ele alı­na­cak. Şi­ir Ak­şam­la­rı’nda bu yıl ilk de­fa ka­tı­lım­cı­lar Ela­zığ’ın il­çe­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­ler­le bu­luş­tu­ru­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT