BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­la­ris’ten ai­le­ce alış­ve­riş key­fi

Po­la­ris’ten ai­le­ce alış­ve­riş key­fi

Po­la­ris, bot, çiz­me, ayak­ka­bı, po­fu­duk­lar, ev içi ter­lik ve ak­se­su­ar ürün­le­ri­ni kap­sa­yan in­di­rim kam­pan­ya­sı ikin­ci üründe yüz­de 30 ve üçün­cü ürün­de yüzde 40 in­di­rim avan­ta­jı su­nu­yor.Po­la­ris, bot, çiz­me, ayak­ka­bı, po­fu­duk­lar, ev içi ter­lik ve ak­se­su­ar ürün­le­ri­ni kap­sa­yan in­di­rim kam­pan­ya­sı ikin­ci üründe yüz­de 30 ve üçün­cü ürün­de yüzde 40 in­di­rim avan­ta­jı su­nu­yor. Özel­lik­le ai­le­ce alış­ve­riş key­fi­ni ye­ni­den ya­şat­ma­yı he­def­le­yen Po­la­ris, bu fır­sa­tı tüm ma­ğa­za­la­rın­da uy­gu­lu­yor. Po­la­ris, can­lı renk­le­ri kul­lan­dı­ğı ayak­ka­bı mo­del­le­ri ile se­zo­nun trend­le­ri­ni yan­sı­tı­yor. Çağ­daş ta­sa­rım­lar su­nan Po­la­ris, şık ev içi ter­lik mo­del­le­ri, ba­bet-çan­ta ta­kım­la­rı, cüz­dan, ke­mer, sa­at, ayak­ka­bı ba­kım ürün­le­ri gi­bi ak­se­su­ar se­çe­nek­le­ri ile ayak mo­da­sı­na ön­cü­lük edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT