BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

AV­CI­LAR: Se­rap 4280305 Zey­nep 5904583 BAĞ­CI­LAR: Ba­şa­ran Ec­za­ne­si 6518050 Çift­lik 4364141AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Se­rap 4280305 Zey­nep 5904583 BAĞ­CI­LAR: Ba­şa­ran Ec­za­ne­si 6518050 Çift­lik 4364141 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Aray 4413582 Işık 5077475 Sa­fa 6420887 Sev­da 6545252 Bur­cu 5511743 BA­KIR­KÖY: Ça­ğa­tay Ec­za­ne­si 4663816 Der­man 5711848 Yon­ca Ec­za­ne­si 5598304 Oral 5805911 Umut 5731787 BAY­RAM­PA­ŞA: Ke­le­bek 4370478 BE­ŞİK­TAŞ: Fı­rat 2655631 Uğur 2361864 Rem­zi Zem­zem 2847780 Ay­fer 2366276 BE­YOĞ­LU: Tü­nel 2930714 Kar­deş 2530148 Mert 2568720 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Is­par­ta­ku­le 6693388 İk­sir 8538397 Halk 8804043 Çi­çe­koğ­lu 6890408 Uğur­lu 8832323 Se­zen 8630237 Eren 8615300 Öz­lem 8524079 Bağ­lar­çeş­me 5962676 ÇA­TAL­CA: Ta­may 7891235 Şi­rin 7712149 EMİ­NÖ­NÜ:Al­tu­nay 5171020 ESEN­LER: Atı­şa­lan 4304140 Öz­lem Ar­da 5625151 Öz­nur 4329416 EYÜP: Uğur 6270539 Nur 6742690 Se­def 3225922 FA­TİH: Ata Taç 6310814 Cer­rah­pa­şa Fur­kan 5300920 Ye­ni Ha­yat 5301171 Acı­çeş­me 5252347 Tev­hid 5343823 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ay­doğ­du 6154547 Ha­kan 5359793 Mer­ve Nur 5977330 Ay­dın 4192544 Gül 4184712 Nes­rin 6677134 GÜN­GÖ­REN: Kök­sal 5051380 Se­lin 5059407 Sim­ran 5549325 KA­ĞIT­HA­NE: Eği­tim 2306004 Kı­lıç 2780572 Be­güm 3253003 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Umut 6485446 Ya­se­min 6710433 Ba­har 6969537 Ha­yat 5806137 Efe 4251624 Si­te 4724411 SA­RI­YER: Ün­lü 2291009 Su­lar 2710344 Sİ­LİV­Rİ: Can­kat 7287674 Ya­şam 7316038 ŞİŞ­Lİ: Burç 3322939 Sev­gi 2124253 Er­ge­ne­kon 2322762 Şiş­li Itır 2968180 ZEY­TİN­BUR­NU: Ba­tı Trak­ya 5580663 Bi­zim Ec­za­ne 6646992 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Mer­kez 3826392 Ha­yat 3519907 De­niz 3815181 BEY­KOZ: Bey­koz İs­ke­le 3231097 Der­man 3327290 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Çiğ­dem 3610067 Sı­ra­sel­vi­ler 4631495 Ece 3639994 Ev­ra­nos 5665457 Ku­yu­ba­şı 3474657 Ma­vi Ec­za­ne 4782746 Mer­kez 5656813 Akın 3386664 Bi­rol Ta­mer 3360332 Can 5727979 Ti­jen 5739846 KAR­TAL: Ka­ra­de­niz 3712276 Or­han­te­pe 4735881 Kur­fa­lı 3771331 Os­man­ga­zi 5612920 Saa­det 4519068 Esen 4888366 Gü­len 4521755 MAL­TE­PE: Ak­gül 3705734 Ne­şe 3660330 Çı­nar 3714845 PEN­DİK: Fey­za 4943676 Ra­na 4830723 Lok­man 3545162 SUL­TAN­BEY­Lİ: Ocak 3987002 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 De­va 7122023 TUZ­LA: Sev­gi 3953401 Bur­cu 4235620 ÜM­RA­Nİ­YE: Gül­te­kin 6100230 Ekin 6208107 Te­zer 6413483 Ka­ra­ca 6300363 Nur­can 3443818 Hik­met 6611500 ÜS­KÜ­DAR: Hül­ya 4227290 Ya­zı­cı 4602045 Me­ga 3253433 Pı­nar 3163345 Fa­tih 4924421 Halk 5329879 Mu­rat 6518338
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT