BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­yu­lun­ca gözyaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı

So­yu­lun­ca gözyaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı

İs­met­pa­şa Cad­de­si’nde bu­lu­nan Şaban B’ye ait ku­yum­cu­ dükkanı ön­ce­ki ge­ce hır­sız­lar ta­ra­fın­dan so­yul­du.> Tol­ga Yıl­dı­rım AN­TAL­YA İHA İs­met­pa­şa Cad­de­si’nde bu­lu­nan Şaban B’ye ait ku­yum­cu­ dükkanı ön­ce­ki ge­ce hır­sız­lar ta­ra­fın­dan so­yul­du. Ki­lit­li ka­pı ve ke­pen­gi aça­rak içe­ri gi­ren hır­sız­lar, iki ka­sa­yı ok­si­jen tü­pü ile açıp 25 bin YTL de­ğe­rin­de al­tın­la­rı alıp kaçtı. Olay ye­ri­ne ge­len po­lisin cep te­le­fo­nu ile ara­yıp ha­ber ver­di­ği Şaban B. dük­ka­nı­na ge­lip bo­şal­tı­lan ka­sa­yı gö­rün­ce gözyaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT