BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tun­ce­li be­le­di­ye baş­ka­nı­na in­ce­le­me

Tun­ce­li be­le­di­ye baş­ka­nı­na in­ce­le­me

Tun­ce­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Son­gül Erol Ab­dil hak­kın­da, 8. Mun­zur Kül­tür ve Sa­nat Fes­ti­va­li’nde yap­tı­ğı bir ko­nuş­ma­da, te­rö­rist ba­şı için “Sa­yın Öca­lan” de­di­ği ge­rek­çe­siy­le so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.> Hay­dar Ya­vu­zak TUN­CE­Lİ İHA Tun­ce­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Son­gül Erol Ab­dil hak­kın­da, 8. Mun­zur Kül­tür ve Sa­nat Fes­ti­va­li’nde yap­tı­ğı bir ko­nuş­ma­da, te­rö­rist ba­şı için “Sa­yın Öca­lan” de­di­ği ge­rek­çe­siy­le so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. So­ruş­tur­ma so­nun­da da­va açıl­ma­sı du­ru­mun­da Ab­dil için 2 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­ne­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT