BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Me­ta­list - Hert­ha

Me­ta­list - Hert­ha

U­E­FA Ku­pa­sı g­rup­la­rın­da 2. maç­lar bu ak­şam oy­na­na­cak 8 g­rup­ta 16 maç i­le ta­mam­la­na­cak.U­E­FA’DA 2. HAF­TA U­E­FA Ku­pa­sı g­rup­la­rın­da 2. maç­lar bu ak­şam oy­na­na­cak 8 g­rup­ta 16 maç i­le ta­mam­la­na­cak. B G­ru­bu’n­da yer a­lan tem­sil­ci­miz G.Sa­ray, bu­gün Por­te­kiz’in Ben­fi­ca ta­kı­mıy­la sa­at 21:30’da Luz S­ta­dı’n­da kar­şı­la­şa­cak. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı ta­kı­mın g­ru­bun­da­ki di­ğer kar­şı­laş­ma i­se Me­tal­list i­le Hert­ha a­ra­sın­da oy­na­na­cak. O­lim­pi­a­kos da bu haf­ta­yı BAY ge­çe­cek. G­rup­ta­ki ilk maç­lar­da G.Sa­ray, O­lim­pi­a­kos’u A­li Sa­mi Yen’de 1-0 mağ­lup et­miş­ti. Hert­ha ve Ben­fi­ca i­se 1-1 be­ra­be­re kal­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT