BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çay ve simit keyfine kediler de KATILDI!

Çay ve simit keyfine kediler de KATILDI!

İs­tan­bul’da ka­sım ayı­nın ilk gün­le­rin­de ya­şa­nan gü­neş­li ha­va­yı fır­sat bi­len va­tan­daş­lar park­la­ra akın et­ti.İs­tan­bul’da ka­sım ayı­nın ilk gün­le­rin­de ya­şa­nan gü­neş­li ha­va­yı fır­sat bi­len va­tan­daş­lar park­la­ra akın et­ti. Te­miz ha­va al­mak ve son­ba­har­da gü­ne­şin ta­dı­nı çı­kar­mak için açık ha­va­yı ter­cih eden­ler, stres atıp ra­hat­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Si­mit ve çay­la park­ta ape­ra­tif yap­ma­yı da ih­mal et­me­yen va­tan­daş­lar, yan­la­rı­na ge­len ke­di­le­ri el­le­riy­le bes­le­ye­rek ye­me­ği­ni pay­laş­tı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT