BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gil­te­re’den fa­iz in­di­ri­mi

İn­gil­te­re’den fa­iz in­di­ri­mi

İn­gil­te­re Mer­kez Ban­ka­sı, fa­iz in­di­ri­mi­ni, bek­len­ti­le­rin üze­rin­de ger­çek­leş­tir­di.İn­gil­te­re Mer­kez Ban­ka­sı, fa­iz in­di­ri­mi­ni, bek­len­ti­le­rin üze­rin­de ger­çek­leş­tir­di. Ban­ka, yüz­de 4.5 olan fa­iz oran­la­rı­nı yüz­de 1.5 pu­an­lık in­di­rim­le yüz­de 3’e dü­şür­dü. Pi­ya­sa yüz­de 0.50 ile yüz­de 1 ara­sın­da in­di­rim bek­li­yor­du. Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı ise öğ­le­den son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­da fa­iz oran­la­rı­nı 0.50 pu­an­lık in­di­rim­le yüz­de 3.25’e çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT