BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aras Car­go’ya ‘en güç­lü’ mar­ka ödü­lü

Aras Car­go’ya ‘en güç­lü’ mar­ka ödü­lü

GfK Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len Best Brands’08 ad­lı araş­tır­ma­da Aras Car­go, kar­go sek­tö­rü­nün li­de­ri seçildi.GfK Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len Best Brands’08 ad­lı araş­tır­ma­da Aras Car­go, kar­go sek­tö­rü­nün li­de­ri seçildi. 27 ka­te­go­ri­de Tür­ki­ye’nin en iyi ve güç­lü mar­ka­la­rı be­lir­len­di­ği araş­tır­ma­da ‘kar­go sek­tö­rü’nde Aras Car­go ilk sı­ra­da yer al­dı. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 23 böl­ge mü­dür­lü­ğü, 800 ir­ti­bat bü­ro­su ve 27 trans­fer mer­ke­zi­ne sa­hip Aras Car­go, 3 bin araç­lık fi­lo­suy­la her ay 6 mil­yon­dan faz­la müş­te­ri­ye hiz­met ve­ri­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT