BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Galatasa­ray zirveye yerleşti 65-61

Galatasa­ray zirveye yerleşti 65-61

Bas­ket­bol­da, FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le eden G.Sa­ray Ca­fe Crown, dep­las­man­da Yu­na­nis­tan’ın AKO Aris Ho­lar­go­u ta­kı­mı­nı 65-61 yen­di.YUNANİSTAN’DA ZAFER Bas­ket­bol­da, FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le eden G.Sa­ray Ca­fe Crown, dep­las­man­da Yu­na­nis­tan’ın AKO Aris Ho­lar­go­u ta­kı­mı­nı 65-61 yen­di. G Gru­bu’nda­ki 3. ma­çı­na çı­kan sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, iyi baş­la­dı­ğı mü­ca­de­le­nin ilk pe­ri­yo­du­nu 18-14 ön­de ge­çer­ken, so­yun­ma oda­sı­na da 33-26’lık skor­la üs­tün gi­den ta­raf ol­du. İkin­ci ya­rı­ya da ol­duk­ça hız­lı baş­la­yan G.Sa­ray son bö­lü­me 47-40’lık sa­yı avan­ta­jıy­la gir­di. Fi­nal bö­lü­mün­de de oyun­dan kop­ma­yan sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar mü­ca­de­le­den 65-61 ga­lip ay­rı­lır­ken gru­bun­da da li­der­lik kol­tu­ğu­na otur­du. HA­KEM­LER: Zo­ran Z­la­tevs­ki (Ma­ke­don­ya), Je­le­na To­mic (Hır­va­tis­tan) HO­LAR­GO­U: T­ze­gi­an­na­ki ** 9 Bo­wi­e *** 12 Magk­la­ra * 3 Kec­ha­gi­a *** 13 Ka­ra­gi­or­gos ** 2 Re­ves *** 18 Ky­ri­a­ko­po­u­lo­u ** 4 G.SA­RAY: Tuğ­ba ** 2 Ba­har ** 2 I­şıl *** 6 Mc­Wil­li­ams *** 9 Ya­se­min *** 11 K­ress ** 7 Küb­ra * A­u­gus­tus *** 16 Es­ra *** 12 ­İLK YA­RI: 33-26 (G.Sa­ray le­hi­ne) ­PE­Rİ­YOT­LAR: 14-18, 12-15, 14-14, 21-18
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT