BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vi­ran­şe­hir­li­ler’e ­ye­ni der­nek bi­na­sı

Vi­ran­şe­hir­li­ler’e ­ye­ni der­nek bi­na­sı

İs­tan­bul Vi­ran­şe­hir­li­ler Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği, Fa­tih Va­tan Cad­de­si’n­de­ki dört kat­lı hiz­met bi­na­sı­nın a­çı­lı­şı­nı yap­tı.İs­tan­bul Vi­ran­şe­hir­li­ler Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği, Fa­tih Va­tan Cad­de­si’n­de­ki dört kat­lı hiz­met bi­na­sı­nın a­çı­lı­şı­nı yap­tı. A­çı­lı­şa Şan­lı­ur­fa ve Vi­ran­şe­hir baş­ta ol­mak ü­ze­re, di­ğer çev­re vi­la­yet­ler­den bin­ler­ce va­tan­daş ka­tıl­dı. Vi­ran­şe­hir­li­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ne­ca­ti E­rol, yap­tık­la­rı hiz­met­ten bü­yük mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı di­le ge­tir­di. İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler de, Vi­ran­şe­hir­li­le­ri teb­rik e­de­rek; “Zen­gi­ni, fa­ki­ri, bü­rok­ra­tı, iş a­da­mı hep be­ra­ber bu der­nek bi­na­sı­nı ya­pa­rak hem­şeh­ri­le­ri­nin hiz­me­ti­ne sun­du­lar. Bun­dan ha­yır­lı bir iş o­lur mu” de­di. A­çı­lış­tan son­ra mi­sa­fir­le­re yö­re­sel ye­mek­ler ik­ram e­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT