BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­man­ya’da 3 DHKP-C’li tu­tuk­lan­dı

Al­man­ya’da 3 DHKP-C’li tu­tuk­lan­dı

Karl­sru­he ken­tin­de bu­lu­nan Fe­de­ral Baş­sav­cı­lı­ğı’nın ka­ra­rıy­la Al­man­ya’nın Köln böl­ge­sin­de te­rör ör­gü­tü DHKP-C’nin 3 Türk üye­si tu­tuk­lan­dı.Karl­sru­he ken­tin­de bu­lu­nan Fe­de­ral Baş­sav­cı­lı­ğı’nın ka­ra­rıy­la Al­man­ya’nın Köln böl­ge­sin­de te­rör ör­gü­tü DHKP-C’nin 3 Türk üye­si tu­tuk­lan­dı. Fe­de­ral Baş­sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ör­gü­tün üst dü­zey yö­ne­ti­min­de bu­lu­nan, Tür­ki­ye’ye pa­ra ve teç­hi­zat gö­tür­mek­le suç­la­nan 32 ya­şın­da­ki Nur­han E, ile 35 ya­şın­da­ki Cen­giz O. ve 39 ya­şın­da­ki Ah­met İ.’nin tu­tuk­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.
Kapat
KAPAT