BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ne ve i­ki ço­cu­ğu TIR kurbanı

An­ne ve i­ki ço­cu­ğu TIR kurbanı

TIR ile oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu iki­si ço­cuk 3 ki­şi öl­dü, 4 ki­şi ya­ra­lan­dı.> ELA­ZIĞ TIR ile oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu iki­si ço­cuk 3 ki­şi öl­dü, 4 ki­şi ya­ra­lan­dı. Met­hi K.’nın (53) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, Di­yar­ba­kır Ma­lat­ya ara­sın­da kes­tir­me gü­zer­gah olan Gö­ze­li yo­lun­da, Ma­lat­ya is­ti­ka­me­tin­den ge­len Ab­dul­lah A.’nın kul­lan­dı­ğı çi­men­to yük­lü TIR ile çar­pış­tı. Ka­za­da, oto­mo­bil­de bu­lu­nan Nur­can De­ne­ri (31) ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, ya­ra­la­nan oğ­lu Sez­gin (7) am­bu­lans­ta, kı­zı Rey­han (5) ise Fı­rat Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si’nde öl­dü. Fı­rat Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­lar­dan Ka­mil K. ile Gül­can D.’nin du­rum­la­rı­nın ağır ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT