BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti’de ak­ra­ba ya­sa­ğı ge­ti­ri­li­yor

AK Par­ti’de ak­ra­ba ya­sa­ğı ge­ti­ri­li­yor

AK Par­ti’nin bu­gün ya­pı­la­cak MKYK top­lan­tı­sın­da ye­rel se­çim ha­zır­lık­la­rı­na son şek­li ve­ri­le­cek.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA AK Par­ti’nin bu­gün ya­pı­la­cak MKYK top­lan­tı­sın­da ye­rel se­çim ha­zır­lık­la­rı­na son şek­li ve­ri­le­cek. Bu­na gö­re, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na aday ola­cak­la­rın se­çim böl­ge­sin­de bi­rin­ci ve ikin­ci de­re­ce­den ya­kın­la­rı hiç­bir şe­kil­de aday ola­ma­ya­cak. Bu ya­sak, il ge­nel mec­li­si ve be­le­di­ye mec­lis üye­lik­le­ri için de ge­çer­li ola­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT