BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şa­hin: Dı­şa­rı­dan yar­dım al­ma­dık

Şa­hin: Dı­şa­rı­dan yar­dım al­ma­dık

Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, AK Par­ti’nin yurt dı­şın­dan her­han­gi bir yar­dım al­ma­sı­nın söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bi­zim her­han­gi bir en­di­şe­miz yok, he­sa­bı­mız ki­ta­bı­mız açık” de­di.Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, AK Par­ti’nin yurt dı­şın­dan her­han­gi bir yar­dım al­ma­sı­nın söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bi­zim her­han­gi bir en­di­şe­miz yok, he­sa­bı­mız ki­ta­bı­mız açık” de­di. AK Par­ti’nin ku­rul­du­ğu an­dan be­ri he­sap iş­le­ri­ni in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­la­yan ve ka­mu­oyu­nun da de­ne­ti­mi­ne ta­bi tu­tan tek par­ti ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ba­kan Şa­hin, “Ne­re­den ge­li­ri­miz ol­muş, bun­la­rı na­sıl har­ca­mı­şız, bun­la­rı in­ter­net si­te­sin­den ay­rın­tı­lı öğ­ren­mek müm­kün” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT