BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 75 yıl­dır KİMLİKSİZ

75 yıl­dır KİMLİKSİZ

Zey­nep Arı­se­ven 75 ya­şı­na ka­dar kim­lik­siz ya­şa­dı­ğı­nı söy­lü­yor.> GA­Zİ­AN­TEP Ni­zip Kay­ma­ka­mı Ha­kan Yu­suf Gü­ner, Boy­lu­ca kö­yü zi­ya­re­tin­de, işit­me en­gel­li 75 ya­şın­da­ki Zey­nep Arı­se­ven’in yar­dı­ma ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu, kim­se­si bu­lun­ma­dı­ğı­nı ve kim­li­ği ol­ma­dı­ğı için sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­na­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­di. Yaşlı ka­dı­nı zi­ya­ret eden Gü­ner, Arı­se­ven’in 75 yıl­dır kim­lik­siz ya­şa­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce çok şa­şır­dı. Gü­ner, “Arı­se­ven için ge­re­keni yapıp en kısa sürede kim­li­ği­ni çı­kar­ta­ca­ğız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT