BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Av­ru­pa’nın en i­yi­si ol­du

Av­ru­pa’nın en i­yi­si ol­du

MTV Av­ru­pa Mü­zik Ödül­le­ri, İn­gil­te­re’nin Li­ver­po­ol ken­tin­de ya­pı­lan ödül tö­re­niy­le sa­hip­le­ri­ni bul­du. Ec­ho Are­na’da dü­zen­le­nen ve 10 bin ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı tö­re­ni, 30 mil­yon ki­şi te­le­viz­yon­dan izledi.> LI­VER­PO­OL MTV Av­ru­pa Mü­zik Ödül­le­ri, İn­gil­te­re’nin Li­ver­po­ol ken­tin­de ya­pı­lan ödül tö­re­niy­le sa­hip­le­ri­ni bul­du. Ec­ho Are­na’da dü­zen­le­nen ve 10 bin ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı tö­re­ni, 30 mil­yon ki­şi te­le­viz­yon­dan izledi. Tö­ren­de, “en iyi al­büm” ödü­lü­nü “Blac­ko­ut”la alan Ame­ri­ka­lı şar­kı­cı Brit­ney Spe­ars “yı­lın sa­nat­çı­sı” ödü­lü­nün de sa­hi­bi ol­du. Em­re Ay­dın’ın, “Av­ru­pa’nın En İyi Sa­nat­çı­sı” ödü­lü­nü al­dı­ğı ge­ce­de, ka­za­nan­lar, iz­le­yi­ci­le­rin in­ter­net üze­rin­den ve kı­sa me­saj yo­luy­la ver­dik­le­ri oy­lar­la be­lir­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT